Skip to main content

Het publiek als selectiecriterium

Als je het niveau van het publiek verkeerd inschat, schiet de presentatie zijn doel voorbij: je presentatie is dan ofwel te moeilijk ofwel te gemakkelijk voor de luisteraars. Hoe zorg je ervoor dat je de inhoud in de kern goed afstemt op de voorkennis van het publiek, zodat ze geboeid blijven luisteren naar je verhaal? Kijk naar het filmpje, beantwoord daarna de vraag en controleer het antwoord.

1

Voorkennis van het publiek inschatten

In het filmpje heb je kunnen zien hoe belangrijk het is om de voorkennis van het publiek goed in te kunnen schatten. Wat moet je weten om dat goed te kunnen doen? Vink de juiste optie(s) aan.

a)
b)
c)
d)
a) Dat klopt. Door te weten hoe oud het publiek is, kun je de voorbeelden die je selecteert goed op de luisteraars afstemmen. Voor een ouder publiek zul je misschien andere voorbeelden selecteren om je informatie mee te verlevendigen dan voor een publiek van leeftijdgenoten of middelbare scholieren.a) Het is wel degelijk belangrijk om ongeveer te weten hoe oud je luisteraars zijn. Zo kun je de voorbeelden die je selecteert goed op de luisteraars afstemmen. Voor een ouder publiek zul je misschien andere voorbeelden selecteren om je informatie mee te verlevendigen dan voor een publiek van leeftijdgenoten of middelbare scholieren.b) Dat klopt. Als je weet dat het publiek een bepaalde opleiding heeft, kun je je woordkeus daar goed op afstemmen. Voor vakgenoten kun je bijvoorbeeld gerust vaktaal gebruiken en bepaalde informatie bekend vooronderstellen, terwijl dat niet kan als je spreekt voor een publiek van kinderen van de basisschool.b) Als je weet dat het publiek een bepaalde opleiding heeft, kun je je woordkeus daar goed op afstemmen. Voor vakgenoten kun je bijvoorbeeld gerust vaktaal gebruiken en bepaalde informatie bekend vooronderstellen, terwijl dat niet kan als je spreekt voor een publiek van kinderen van de basisschool.c) Het is inderdaad belangrijk om te weten hoe het publiek tegenover de inhoud van je verhaal staat. Als het publiek je boodschap welwillend gestemd is, kun je sneller tot de kern komen en hoef je ook minder argumenten naar voren te brengen voor een geslaagde presentatie. Is het publiek echter vijandig of kritisch, dan moet je meer aandacht besteden aan mogelijke tegenwerpingen, je publiek overtuigen dat je echt zorgvuldig te werk bent gegaan en misschien zelfs laten zien dat je zelf ook goed weet dat er nadelen zijn aan jouw onderwerp. In dat geval vergroot je de kans dat het publiek toch bereid is naar je te luisteren. De selectie van informatie kan dus heel erg verschillend zijn op basis van de houding van je publiek tegenover het onderwerp. c) Het is wel degelijk belangrijk om te weten hoe het publiek tegenover de inhoud van je verhaal staat. Als het publiek je boodschap welwillend gestemd is, kun je sneller tot de kern komen en hoef je ook minder argumenten naar voren te brengen voor een geslaagde presentatie. Is het publiek echter vijandig of kritisch, dan moet je meer aandacht besteden aan mogelijke tegenwerpingen, je publiek overtuigen dat je echt zorgvuldig te werk bent gegaan en misschien zelfs laten zien dat je zelf ook goed weet dat er nadelen zijn aan jouw onderwerp. In dat geval vergroot je de kans dat het publiek toch bereid is naar je te luisteren. De selectie van informatie kan dus heel erg verschillend zijn op basis van de houding van je publiek tegenover het onderwerp.d) Je mag er niet automatisch van uitgaan dat je publiek ge´nteresseerd is in je verhaal. De context waarin je presenteert is hierbij natuurlijk nogal van belang: een publiek dat vrijwillig naar een lezing, een afstudeerpresentatie of een promotie gaat, is gemotiveerder om te luisteren dan een publiek van medestudenten die naar je presentatie moeten luisteren omdat het een verplicht college is. Toch kan het nooit kwaad om het publiek voor je verhaal te prikkelen door goede, levendige en aantrekkelijke voorbeelden te gebruiken en door af en toe eens een grapje te maken, als de gelegenheid dat toelaat.d) Dat klopt: je mag er niet automatisch van uitgaan dat je publiek ge´nteresseerd is in je verhaal. De context waarin je presenteert is hierbij natuurlijk nogal van belang: een publiek dat vrijwillig naar een lezing, een afstudeerpresentatie of een promotie gaat, is gemotiveerder om te luisteren dan een publiek van medestudenten die naar je presentatie moeten luisteren omdat het een verplicht college is. Het kan echter nooit kwaad om het publiek voor je verhaal te prikkelen door goede, levendige en aantrekkelijke voorbeelden te gebruiken en door af en toe eens een grapje te maken, als de gelegenheid dat toelaat.
Check your answer